Op zoek naar de kern van ATC’65

Nabije Oosten staat met twee benen in de samenleving. Dat betekent dat we ook belangeloos onze handen uit de mouwen steken. Zo ook met ATC ’65, een grote amateurvoetbalvereniging uit Hengelo met bijna 1300 leden. 

Gemor binnen de vereniging
ATC ’65 kampt, zoals vele sportverenigingen, met een steeds kleinere groep vrijwilligers. Daarnaast werden geluiden binnen de club steeds sterker dat een aantal zaken, zoals de interne communicatie, beter kon en moest. Ook onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en de onbalans tussen recreatie en prestatie, werden vaak als verbeterpunten genoemd. Bovendien waren er veel klachten over de accommodatie, met name over de kleedkamers en in het bijzonder voor het sterk groeiende meidenvoetbal.

Groot aantal deelnemers
Een projectgroep, Forza!ATC waarvan Nabije Oosten-adviseur Yvette Leuftink onderdeel uitmaakte, heeft in opdracht van het bestuur haar oor te luister gelegd in de club. En dat heeft de projectgroep geweten! Maar liefst 564 leden, ouders en betrokkenen hebben de afgelopen 3 maanden de kans gegrepen hun mening te laten horen. Een traject, waar een gemiddelde club doorgaans 1,5 jaar over doet.

Onconventionele methoden: kleedkamersessies
Naast conventionele methoden als interviews en enquêtes, werden er ook onconventionele methoden ingezet zoals kleedkamergesprekken. Voor deze sessies werd een dwarsdoorsnede van betrokkenen bij de club uitgenodigd die, onder het genot van een hapje en drankje in een verwarmde kleedkamer,  ATC-65-verhalen en –ervaringen deelden met de aanwezigen. Daarnaast bestond in de kantine de mogelijkheid om reacties te schrijven op de achterkant van een bierviltje en deze vervolgens in een glazen zuil te stoppen.

Met elkaar, mooi voor elkaar
Met de uitkomsten en aanbevelingen van Forza!ATC gaat het bestuur de komende periode voortvarend aan de slag met als doel dat alle leden en betrokkenen de nieuwe slogan ‘Met elkaar, mooi voor elkaar’ ook daadwerkelijk gaan voelen en uitdragen.

Publicaties
Artikelen over dit onderwerp zijn gepubliceerd in het Hengelo's Weekblad en Hart van Hengelo. Daarnaast heeft een artikel gestaan op de website van ATC ’65. Onderstaand artikel is een publicatie uit de Twentsche Courant Tubantia.