Onze diensten

Bijna alle vraagstukken binnen en buiten een organisatie gaan over veranderingen. Bijvoorbeeld over het implementeren van een andere werkwijze, dichter bij een klant willen staan, afval scheiden, beter met je gezondheid omgaan. En bij alle veranderingen, wat op zich al een uitdaging is, moet volop worden gecommuniceerd. Communicatie wordt door een organisatie vaak als cruciaal gezien. Dan is het fijn om te weten dat er een bureau is dat jouw organisatie steunt en op weg helpt bij zulke, vaak complexe en lange, trajecten. Dat bovendien werkt aan goede, heldere en tijdige communicatie.

Bij ons geen ingewikkelde plannen of werken volgens een vast model. Wel maken we een degelijke analyse, kijken we wat de literatuur ons vertelt over mogelijke oplossingen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat er al is, betrekken we medewerkers en stellen we kleine, concrete stappen voor.

Hoe krijg je mensen mee?

Bij veranderingen is het vaak lastig om mensen in beweging te krijgen. Medewerkers zetten de hakken in het zand. Weerstand dus! Wij kunnen helpen door grote veranderingen klein en persoonlijk te maken, waardoor succes gegarandeerd is.

Lees meer

Communicatie verbeteren?

Verandertrajecten kunnen niet zonder goede communicatie. Een interventie kan goed doordacht zijn, maar als er niet helder, tijdig en met de juiste boodschap wordt gecommuniceerd, slaagt een verandering niet. Met ruim 20 jaar communicatie-ervaring kunnen wij helpen.

Lees meer