Sporttoppers van Overijssel

Topsport Oost, platform voor talentontwikkeling moet worden ingericht. Dit platform valt onder Netwerk Oost van NOC*NSF. Netwerk Oost ‘verbindt en inspireert op een slimme manier (bestaande) netwerken van gemeenten, sportbonden, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven op het gebied van topsport’. Belangrijke onderdelen van dit netwerk zijn: Topsport Gelderland, Topsport Overijssel en CTO Papendal. Onze opdracht was om gedragsinterventies te bedenken om Topsport Overijssel van de grond te krijgen. Dit onderdeel staat nog niet en de twee belangrijkste redenen waren financiering en bestuurlijke spanningen. 

Wij schreven een adviesrapport waarin we een uitgebreide analyse maakten van de huidige situatie, de betrokkenen en hun motieven en weerstanden. We spraken hiervoor met verschillende partijen, zoals gemeenten en onderwijsinstellingen. Aan de hand van de analyse kwamen we tot een set van praktische gedragsinterventies om alle neuzen richting de oprichting van Topsport Overijssel te krijgen.